İş ve Organizasyon Konstelasyonu Nedir?

Konstelasyon, sistemik sorunlar hakkındaki bilgileri gün ışığına çıkarmak için ekibi veya organizasyonu haritalama/modelleme yöntemidir.

Bu bilgiyi kullanarak, sistemdeki uyumu ve dengeyi yeniden sağlamak için müşteriye (danışana) olası çözümler hakkında tavsiyelerde bulunabiliriz. Yöntem çok hızlıdır ve teşhisten çözüme kadar birkaç adımda hareket eder. Kuruluşla ilgili ayrıntılı bilgilerin ifşa edilmesine gerek yoktur, bu nedenle gizlilik garanti edilir.

Sistemik Danışmanlığı Kimler Kullanabilir?

Bu çalışma, organizasyondaki sorunları ve çözümleri keşfetmek için yöneticiler ve diğer yöneticiler için geçerlidir. Bu, tüm şirkete, belirli bir konuya veya hatta önemli bir toplantıdan önce bir “koçluk seansı” olarak yapılabilir.

Sistemsel çalışmaların çoğu yöneticiler ve şirketler veya departman liderleri ile yürütülür. Burada, “Gizli Dinamikler”in keşfi şirket veya organizasyon başarısı için esastır. Ayrıca bireyler için şirketteki konumlarını, nihai bir değişiklik için mevcut dinamikleri vb. tanıyabilmeleri için kullanılır.

Hangi Konular Organizasyon Konstelasyonları İçin Kullanılır?

Organizasyonel Konstelasyonları ile doğru bir teşhis koymaya ve problemin çözümünde gerekli değişiklikleri göstermeye çalışırız. Örgütsel Sistemler, bireysel aile sistemi ve iş arkadaşlarınınkiler de dahil olmak üzere birçok alt sistemle temas halindedir ve Aile Sistemlerinden çok daha çok girift özellik taşır.

Çalışma ‘danışanımızın’ bulunan çözümleri uygulamada daha iyi stratejiler keşfetmesine yardımcı olmak, değişiklik için alternatifleri analiz etmek, sorunları teşhis etmek gibi amaçlarla kullanılır.

Organizasyon yapısı, liderlik, şirket birleşme ve satın almaları, çalışanların tanınması, stratejik gelişim, müzakerelerin hazırlanması, çatışma yönetimi, proje analizi, aile şirketleri dinamikleri, markalar ve ürünler, danışmanlar için denetim aracı, işe alım, yönetici arama gibi konular ele alınabilir.